Från institution till varm och välkomnande

Ompositionering, kommunikationskoncept

 

Uppdrag

I och med ökad konkurrens ville Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg revitalisera sin kommunikation och förtydliga sitt erbjudande.

Lösning

Tidigare kommunikation för Blå Stjärnan använde dokumentära klinikbilder och institutionsspråk. Det var otydligt vad som skiljde sig från alla andra kliniker i västsverige. Det unika för Blå Stjärnan är att de har all specialistkompetens, all utrustning som behövs och dessutom har öppet dygnet runt. För att tydligt differentiera sig från alla andra tog vi fram det nya löftet ”All vård du kan tänka dig. Dygnet runt. Året runt.”. För att avdramatisera sjukhuskänslan och bli mer inbjudande valde vi att ge ett tryggt och vänligt intryck med ett personligt tilltal. Vi ville kommunicera att ’man blir frisk på Blå Stjärnan’, istället för som tidigare ’hit går du när du är sjuk’. 

Resultat

Inte bara externt blev det nya kommunikationskonceptet en framgång, utan också internt där det fungerade som en nystart och spred en positiv anda i hela organisationen.

BS folder fronts.jpg