EHC top img.jpg

A unique health screening concept

Unikt preventivt hälsokoncept

Uppdrag Task

Ekolsund Heart Center offers health screening examinations far superior to ordinary medical examinations. This enables you to detect risks of disease before you notice any symptoms. Our task was to develop brand identity and launch communication.

SE – Ekolsund Heart Center erbjuder hälsoundersökningar som vida överträffar de tester som görs vid en vanlig hälsoundersökning. Tack vare detta kan man upptäcka risk för sjukdom innan man får symptom. Vår uppgift var att ta fram ta fram varumärkesidentitet och kommunikation för att nå ut.

Lösning Solution

Ekolsund Heart Center distinguishes itself by offering particulary advanced examinations of the heart and blood vessels. Among other methods this is achieved by using a very advanced Magnetic Resonance Imaging camera (MRI). A 3D-image of the body, with the heart at the centre of the image, was therefore chosen as the primary visual.

The messaging focused on conveying the customer value as simple and clear as possible. Since the center is located at the Castle of Ekolsund, it was natural to show the unique and beautiful premises.

SE – Ekolsund Heart Center särskiljer sig genom att erbjuda särskilt avancerade kontroller av hjärta och kärl, bland annat genom att ha en mycket avancerad magnetröntgenkamera. En 3D-bild av en kropp med fokus på hjärtat blev därför den huvudsakliga visuella bäraren. Budskapsmässigt fokuserades på att fömedla nyttan och erbjudandet så enkelt och tydligt som möjligt. Med tanke på att lokalerna låg i en av huvudbyggnaderna på Ekolsunds Slott, blev det självklart att visa upp de unika och vackra lokalerna.

Resultat Results

The communication contributed to a very successful launch. With a chrystal clear offering and a unique position on the medical examination market.

SE - Kommunikationen bidrog till en mycket lyckad lansering. Med ett kristallklart erbjudande och med en unik position på marknaden för hälsoundersökningar.

 
EHC b 3.jpg
EHC b 4.jpg
EHC Stolsrygg media flyg 2.jpg