LG start.jpg
 

Världens bästa Log&Guard

Säljande kommunikation från grunden

 

Uppgift

Vår uppgift var att skapa heltäckande kommunikation för Log&Guard i syfte att skapa försäljning. Kommunikation som får målgruppen att inse att de har ett behov, förklara vad produkter gör och vad värdet är för kliniken samt få dem att välja Log&Guard framför konkurrerande system. 

Log&Guard är ett avancerat system för att övervaka kritiska faktorer i IVF-laboratorier, som t ex CO2-halt i inkubatorer, temperatur i frystankar, luftfuktighet i laboratoriet. Målgrupp: IVF-kliniker världen över.

Lösning

Vi började med en omfattande process där vi genomlyste allt befintligt material och intervjuade produktexperter. Vi analyserade konkurrerande system och letade efter nya argument baserade på vetenskapen inom området. Därefter identifierade vi de nyckelbudskap som var avgörande för att få målgruppen att inse sitt behov, och för att positionera Log&Guard som det bästa för IVF. Allt utmynnade i en heltäckande story med budskap och argument riktade till de olika målgrupperna. Detta togs sedan ut i tryckt säljmaterial, säljpresentationer, online och övriga kanaler. 

 
iphone maximise 2.jpg
LG 2.jpg
 
LG 3.jpg
 
LG 4.jpg
 
LG 5.jpg
 
LG 6.jpg
 
LG 7.jpg
 

Resultat

Affärsområdeschefen sade att det var det bästa säljmaterialet han sett, och internt förstod man plötsligt att Log&Guard var en fantastisk produkt. Eftersom säljprocesserna är omkring 6-12 månader så kan vi inte säga så mycket om försäljningen, vi ber att få återkomma.