Vitrolife
Produktlanseringar
Sälj- och marknadsmaterial

Vitrolife är ledande inom utrustning för IVF, provrörsbefruktning, och tillsammans har vi tagit fram såväl strategisk som taktisk kommunikation. Målgrupp är IVF-kliniker världen över. Här är några exempel på säljmaterial för produktlanseringar där vi bidragit med story, argumentation, visualiseringar och texter i varierande omfattning. Kommunikationen har även använts i säljpresentationer och på hemsida. 

SalesM 1.jpg
SalesM 2.jpg
SalesM 3.jpg
SalesM 4.jpg
SalesM 5.jpg