Product launches
Sales and marketing material
Vitrolife

Vitrolife is a leader within IVF, infertility treatment, and together we have created strategic as well as tactical communication for several product launches. Target group: IVF-clinics worldwide. Here are examples of sales material where we have contributed with story, argumentation, visualisations and copy texts to a varying degree. The communication is also being used in on-screen presentations as well as on corporate website.

SE - Vitrolife är ledande inom utrustning för IVF, provrörsbefruktning, och tillsammans har vi tagit fram såväl strategisk som taktisk kommunikation. Målgrupp är IVF-kliniker världen över. Här är några exempel på säljmaterial för produktlanseringar där vi bidragit med story, argumentation, visualiseringar och texter i varierande omfattning. Kommunikationen har även använts i säljpresentationer och på hemsida. 

SalesM 1.jpg
SalesM 2.jpg
SalesM 3.jpg
SalesM 4.jpg
SalesM 5.jpg