Maximise start img.jpg
 

Vitrolife
Integrerad kommunikation på strategisk och taktisk nivå

 

Uppgift

Vår uppgift var att ta fram kommunikation med syfte att få IVF-kliniker världen över att inse, förstå, och tro på, att Vitrolife nu blivit en helhetsleverantör inom provrörsbefruktning. Valda kanaler var branschkongresser, säljmöten och online.

Lösning

För att nå kommunikationsmålet behövde aktiviteten kunna fungera under lång tid och i flera olika kanaler. Dessutom kostnadseffektivt. Lösningen blev integererad kommunikation bestående av en responsiv kampanjsite både för iPadstationer i monter och för lång tid framöver, tryckt material med samma innehåll för att inte missa någon mottagare och för att stödja säljsamtal, en film för LED-vägg i montern, webbsida och sociala medier.

Förutom huvudbudskapet ”Maximise success every step of the way” tog vi fram en samlad översikt över allt Vitrolife erbjuder, och även djupare argumentation för att förklara ’varför’ - vad nyttan är med att använda alla produkter.

 
iphone maximise 2.jpg
Interactive.jpg
 
 
Max br 1.jpg
Max br 2.jpg
Max br 6.jpg
Max br 4.jpg
Max br 5.jpg
 
Max ad.jpg
Max deliverables 3.jpg

Resultat

Kommunikationen blev en stor framgång både på kort och lång sikt. Dels hos målgruppen, men även hos säljarna då enheterna blev ovärderliga verktyg i säljprocessen. Dessutom gjorde den att många internt kunde se och förstå företagets helhetserbjudande mycket bättre än innan.