Pat coms top img.jpg

Recent projects

Patient communication
Vitrolife

To assist IVF-clinics worldwide to market Vitrolifes products, and to build awareness among patients, new strategic communications targeted to patients was launched in 2018.

SE - För att att hjälpa IVF-kliniker världen över att marknadsföra Vitrolifes produkter, och för att skapa kännedom bland patienter, lanseras under 2018 ny strategisk kommunikation riktade till patienter.

Deliverables include information brochures IVF-clinics can hand out to patients and place in the waiting rooms, infographics posters and roll-ups for waiting rooms and patient shows (trade fairs directed to patients), as well as content for the clinics to use in their social media channels. The material is also adapted for Vitrolife’s website, clinics websites, powerpoint presentations etc.

SE - Deliverables innefattar informationsbrochyrer som IVF-kliniker kan ge till sina patienter och lägga i väntrummen, infographics affischer och roll-ups för väntrum och patientmässor, samt innehåll som klinikerna kan använda i sina sociala mediekanaler. Materialet anpassas också till hemsida, klinikhemsidor, presentationer mm. Hur resultatet blev kan vi visa under 2018.