Pat coms top img.jpg

Senaste projekt

Patientkommunikation
Vitrolife

För att att hjälpa IVF-kliniker världen över att marknadsföra Vitrolifes produkter, och för att skapa kännedom bland patienter, lanseras under 2018 ny strategisk kommunikation riktade till patienter.

Deliverables innefattar informationsbrochyrer som IVF-kliniker kan ge till sina patienter och lägga i väntrummen, infographics affischer och roll-ups för väntrum och patientmässor, samt innehåll som klinikerna kan använda i sina sociala mediekanaler. Materialet anpassas också till hemsida, klinikhemsidor, presentationer mm.